‹ Tilbage

Pressefotografiet sætter noget på spil

VISDA VISIT: Pressefotograf Asger Ladefoged har i en alder af kun 34 år allerede vundet Årets Pressefoto to gange samt en række andre prestigefyldte priser. Asger Ladefoged arbejder på Berlingske, hvor hans hverdag veksler mellem yderpoler som at dække dramatiske optøjer i udlandet og tage fredelige interviewportrætter i Danmark.
Asger Ladefoged er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2014, hvorefter han blev fastansat på dagbladet Berlingske | © Simon Klein-Knudsen

Fredag d. 18. marts 2022
Af Torben Gammelgaard

Ordet ’kontrast’ går igen i min samtale med Ladefoged, ikke kun for så vidt angår arbejdsopgaverne, men også vedrørende selve fotografiets fortælling.

”Jeg tror kontrasten mellem det hverdagsagtige og det ekstraordinære er med til at skabe et perspektiv på tingene. Når jeg ankommer til et land med krig og konflikt, så mærker jeg det tydeligt de første dage og ser tydeligt det ekstraordinære i bevæbnede mennesker i gaderne. Men efter en uges tid har man ofte vænnet sig til det, og man mister måske lidt blikket for det specielle i situationen. Netop derfor er vekselvirkningen mellem opgaverne så vigtig. Et portræt herhjemme skal behandles lige så seriøst som en rapportage om krig, men på sin egen måde. Jeg sætter stor pris på begge typer opgaver. Jeg tror, det er usundt ikke at have begge ender af spekteret. Man ville risikere at miste perspektivet.”

Asger Ladefoged har vundet Årets Pressefoto i 2016 og 2020, samt titlen som Årets Pressefotograf i både 2016 og 2019 | © Simon Klein-Knudsen

Vi sidder på Berlingskes nyrenoverede redaktionslokaler i den gamle ejendom i Pilestræde i hjertet af det gamle København.

Det summer af liv blandt de mange journalister, der er fokuseret på udviklingen i dagens store historier som situationen i Ukraine.

Om lidt tager Asger Ladefoged afsted til Slagelse, hvor den nytiltrådte Forsvarsminister Morten Bødsgaard holder pressemøde.

Men inden da skal en serie fotos færdigredigeres og senere udvælges sammen med billedredaktør og journalister. Samarbejdet om historierne er vigtigt. Både ord og billeder giver væsentlige bidrag til nyhedsfortællingen.

Nogle gange kommer teksten først, andre gange billedet. En historie skal stå stærkt på begge ben for at have gennemslagskraft.

”Der skal være noget på spil for mig som fotograf, jeg må give noget af mig selv i alle billeder, men det er ikke mit ønske, at man skal kunne se, at det er mig, der har taget billedet. Jeg er ikke vigtig. Min opgave er at skildre, hvad der er sket, så der også kommer noget på spil for læseren. Så læseren ser kontrasterne i den historie, som vi dækker”.

En arbejdsdag for Asger Ladefoged lyder typisk på én-to opgaver om dagen. Derudover kommer opgaverne i udlandet, som ofte strækker sig over en måneds tid | © Simon Klein-Knudsen

Asger Ladefoged tager en tår af kaffen, som vi henter ved maskinerne, der her – som på mange andre arbejdspladser – får funktion af uformelt mødested for hurtige hilsner og feedback: Fede billeder i går, Asger, siger en journalist i forbifarten. Tusind tak, svares der tilbage med et smil.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der er sket meget i avisbranchen de seneste år.

Vi er mange, som kun sjældent bladrer i papiravisen, men i stedet får vores nyheder online. Først var det på computerskærmen eller iPad, nu er det på telefonen.

Og det har også betydning for pressefotografiets udvikling, fortæller Ladefoged:

”Tidligere skulle billeder jo redigeres til tryk, nu skal de redigeres til skærm. Faktisk gør det billederne smukkere og blødere, fordi de ikke skal stå op imod avisens grå papir. Men derudover er der nok også en tendens til at fotografierne bliver enklere og renere, fordi de ses på en lille skærm”.

Da Asger Ladefoged startede på Berlingske, redigerede han kun billeder til den trykte avis. Men i dag redigeres alt til online visning | © Simon Klein-Knudsen

Udtrykket følger med konteksten, som alle andre steder. Og som alle andre steder i den digitale tidsalder er der også mere om mere data på nyhederne.

”I dag kan vi hurtigt se, hvilket billede der skaber flest klik, men det er selvfølgelig en balance ikke kun at gå efter det, men altid at sørge for at bevare den høje faglige standard for, hvornår et billede er godt”.

Men hvornår er et pressefoto så godt, hvis ikke kun det handler om mange klik?:

”Ja det er jo selvfølgelig svært at sige noget helt generelt om. Det handler meget om at kunne aflæse en situation. At kunne mærke hvornår en stemning ændrer sig i rummet. At kunne se kontrasterne i en situation. Man ved nok altid med sig selv, når man har gang i noget af det helt rigtige, men det er tit andres øjne, der hjælper med at udvælge netop det billede, der skal bruges fra en fotoserie.”

“Det gode pressefotografi bunder i pressefotografens engagement. Og jeg tror, det er en udvikling vi vil komme til at se meget mere af i fremtiden. Hvis jeg virkelig brænder for en historie, bliver den meget bedre fortalt. De projekter jeg mærker, er der, hvor det bliver personligt, og hvor alle har noget på spil – fortælleren har noget på spil, historien har noget på spil og læseren får noget på spil.

Kaffen er drukket, og Asger Ladefoged pakker tasken med kamera og linser for at begive sig mod Slagelse. Og for endnu engang at være vores alles øjne og visuelle vidne til begivenheder i og udenfor Danmarks grænser.

VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark) har siden 1986 arbejdet for billedskaberne og sørger for betaling til dem, når deres værker bliver brugt i forskellige sammenhænge. VISDA er godkendt af Kulturministeriet og repræsenterer bl.a. billedkunstnere, fotografer, tegnere og illustratorer.