© Simon Klein-Knudsen

Følgeret

Når du som kunsthandler sælger et kunstværk, har ophavsmanden ret til en lille del af salgsprisen – det kaldes følgeret. Almindeligvis udgør vederlaget 5% af hammerslagsprisen.


Hvordan fungerer det?

Alle gallerier, auktionshuse og kunsthandlere, der professionelt handler med kunst, skal rapportere deres salg til VISDA, med mindre der er tale om et førstegangssalg. Som handlende har du pligt til at tilmelde dig følgeretsordningen.