© Simon Klein-Knudsen

Som kunsthandler har du pligt til at registrere dig hos VISDA og indberette, hvilke kunstværker du har videresolgt, samt at indbetale følgeretsvederlag af salget. Du skal én gang om året indberette salg eller 0-salg, hvis du ikke har haft salg i perioden.

Vi sender en påmindelse, når tiden nærmer sig for næste indberetning.

Næste indberetning: 10. februar 2025

Næste betaling: 28. februar 2025

Du skal ikke længere fremsende revisorerklæring. I stedet har vi indført øget stikprøvekontrol.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(tirsdag og torsdag kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk

Sådan kan du indberette videresalg

Du kan indberette videresalg til os på tre forskellige måder:

VISDA kan anmode om oplysninger om et salg. Som forhandler har du pligt til at kunne redegøre for et salg
i op til tre år efter, salget fandt sted.

Hvem er omfattet af følgeret?

Både danske og udenlandske kunstnere er omfattet af ordningen om følgeret, når deres værker sælges i Danmark. Du skal beregne følgeret for alle nulevende kunstnere, og for kunstnere der er døde for mindre end 70 år siden.

For at være omfattet af følgeretten skal kunstneren enten bo i eller være statsborger i et land, der også har en følgeretsordning. Se landene her.