© Thomas Thorhauge. Fotograf: Simon Klein-Knudsen

Udbetaling

VISDA fordeler ophavsretsvederlag individuelt til de ophavsmænd, hvis tegninger, illustrationer eller grafik er blevet brugt. Udbetalingerne udregnes via indberetning fra brugere, stikprøveundersøgelser eller statistiske opgørelser.

Vi udbetaler direkte til din NemKonto. Det betyder, at du modtager penge, også selvom du skifter bank. Din bank kan oplyse dig om, hvilken konto du bruger som din NemKonto. Når du modtager penge fra VISDA, sender vi dig samtidig en specifikation, som viser, hvordan vi har beregnet dit vederlag. Specifikationen ligger i din digitale postkasse hos e-Boks.

Hvis det optjente vederlag ikke overstiger 300 kr. over en 3-årig periode, udbetales beløbet ikke, men overføres til puljen for VISDA’s kulturelle midler.

Hvornår er næste udbetaling?
Vi udbetaler vederlag hvert år i slutningen af juni måned.

SKAT

VISDA indberetter beløbet til SKAT (felt 36 “B-indkomst der skal betales AM-bidrag af”). Bemærk at SKAT ikke automatisk overfører beløbet til din forskudsopgørelse.

Hos SKAT kan du læse om, hvordan og hvornår du skal betale skat af B-indkomst, som f.eks. dine vederlag fra VISDA.

Skulle du eventuelt have behov for rettelser til beløbet, skal du selv sørge for at foretage rettelsen hos SKAT.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(tirsdag og torsdag kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk

Ansøg om tillægsvederlag

Ved at søge om tillægsvederlag, har du som tegner, illustrator og grafiker mulighed for at få del i puljen med ikke-krediterede midler fra VISDA.

Hvorfor kan jeg søge tillægsvederlag?
Det er ikke altid muligt for os at modtage 100% dækkende data, f.eks. på grund af manglende kreditering, når vi får indberetninger. Derfor havner nogle af pengene i en pulje, som udbetales til individuelle rettighedshavere. Fordelingen sker dels på baggrund af statistisk data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem.

Som tegner, illustrator og grafiker kan du ansøge ved at indtaste dine data, og se om du kan få andel i pengene.

Du kan ansøge om tillægsvederlag hvert år fra den 6. januar til den 31. marts.

Tilmeld dig individuel rettighedsforvaltning

Med den individuelle rettighedsforvaltning kan VISDA være med til at sikre dine rettigheder som billedskaber og opkræve vederlag på dine vegne.

Er du arving, skal du registrere dig via dette link.

Hvad indebærer ordningen?
Ordningen indebærer, at du som billedskaber kan bede VISDA om at varetage dine rettigheder, når dine tegninger eller illustrationer bliver brugt enkeltvist. Når du tilmelder dig, sørger vi for at udstede de nødvendige tilladelser og opkræve vederlag på dine vegne. Det koster ikke noget at være tilmeldt. Ordningen finansieres ved, at vi trækker 25% i administrationsbidrag.

I enkelte tilfælde spørger vi dig
Hvis en kunde ønsker at gengive dine tegninger eller illustrationer  i politisk, religiøs eller reklamemæssig sammenhæng, kontakter vi dig for at høre, om du er enig i anvendelsen. Planlægger en udgiver at producere en bog specielt om dig og dine tegninger eller illustrationer, vil vi også kontakte dig.

Internationale netværk
VISDA deltager i et internationalt netværk af 43 billedforvaltningsorganisationer. Når en kunde i udlandet ønsker at bruge dine værker, kan vores lokale samarbejdspartner give tilladelsen og opkræve vederlaget. Pengene overføres til os, hvorefter vi sørger for udbetaling sammen med dine øvrige vederlag.

Læs mere om betingelserne for aftalen for nulevende kunstnere her og arvinger her.

“Ophavsretten er enormt vigtig, og det er vigtigt, at den overholdes. Det betyder jo, at jeg får penge, når mine tegninger bliver genbrugt. Og derudover er det bare en helt særlig anerkendelse af, at man er professionel og lever af det”. ANNETTE CARLSEN Tegner

Aftalelicens

Som billedskaber kan du få penge, når dine tegninger eller illustrationer bruges f.eks.i undervisning, i tv, i bogudgivelser eller på kulturinstitutioners hjemmesider og digitale kunstdatabaser.

Hvordan fungerer det?
VISDA er godkendt af Kulturministeriet til at udstede tilladelser på vegne af alle billedskabere, i sammenhænge hvor det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at håndtere ophavsrettighederne værk for værk. Det er f.eks. hvis der bruges et stort antal værker. Vi modtager et vederlag, som fordeles til billedskabere baseret på konkrete indberetninger eller statistiske beregninger af, hvilke værker der er blevet brugt.

Opret et ophavsretstestamente

Ved at oprette et testamente om din ophavsret kan du sikre, at der bliver værnet om dine billeder efter din død, og at de bruges med respekt. Med afklarede forhold om forvaltningen af dine ophavsrettigheder hjælper du også dine arvinger.

Læs mere på siden her.

Har du penge til gode?

Langt de fleste rettighedshavere er allerede registreret hos os eller bliver fundet af vores konsulenter i forbindelse med udbetalingen. I enkelte tilfælde har det dog ikke været muligt for os at finde frem til den rette modtager.

Er du i tvivl, om du er registreret, kan du kontakte os eller udfylde nedenstående formular. Er du arving, skal du registrere dig via dette link.