© C. Ebdahl / VISDA

Om os

Forbindelse mellem skabere og brugere
VISDA har siden 1986 bygget bro mellem kunstnere og kunder. Vi repræsenterer i dag mere end 160.000 danske og udenlandske kunstnere.

Vi har et bredtfavnende nationalt og internationalt kundenetværk, som bruger kunst i undervisning, bøger, film, på museer, tv, internettet samt i virksomheder og meget mere.

Godkendt af Kulturministeriet og Det Grønlandske Selvstyre
VISDA er af Kulturministeriet og Det Grønlandske Selvstyre (Naalakkersuisut) godkendt i henhold til ophavsretslovens §§ 24a, 30 og 30 jf. § 50 til at forhandle billedlicenser, der dækker alle billedskabere, herunder kunstnere, tegnere, illustratorer og fotografer (aftalelicensen). (Godkendelserne er udstedt med hjemmel i § 50, stk. 4, jf. §§ 24a, 30 og 30a i Ophavsretsloven samt § 50, stk. 4, jf. § 24a i anordning nr. 1342 af 11. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret).

VISDA er desuden, med hjemmel i § 38 i Ophavsretsloven, udpeget af Kulturministeriet til at fordele penge til kunstnere for brug af værker i diverse sammenhænge samt for erhvervsmæssigt videresalg af kunstværker (følgeretsordningen).

Non-profit
VISDA er en non-profit organisation. Pengene går tilbage til kunstnerne – og sikrer herved grobund for skabelse af ny kunst. Vi er en selvstændig, uafhængig forening skabt af kunstnernes egne organisationer.

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder.