© Simon Klein-Knudsen

Hvis I bruger værker og billeder af mange forskellige billedskabere i løbet af et år på forskellige platforme og medier, så kan forlaget med en årslicens få alle rettigheder klareret på én gang.

Med en årslicens behøver I således ikke at klarere rettigheder for hver enkelt billedskabers værker eller billeder. Årslicensen omfatter værker og billeder af billedskabere fra hele verden. Vi kan tilpasse en årslicens, så den passer til forlagets brug.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(man.-fre. kl. 9-12)

Eller skriv til os på billedlicens@visda.dk

Godt at vide inden du søger

Alle kunstværker og billeder er beskyttet af ophavsretsloven, så længe billedskaberen lever og indtil 70 år efter udløbet af dødsåret. Det betyder, at der skal indhentes tilladelse, når du vil bruge beskyttede kunstværker og billeder.

Derudover skal du være opmærksom på en række punkter, som du kan læse nærmere om herunder. Vi har forsøgt at samle de mest centrale her, men er du i tvivl, så kontakt os.

Kunstnere uden for aftalelicens

Disse kunstnere eller deres arvinger, ønsker ikke at stille deres værker til rådighed for ”Totalaftaler”. Det indebærer, at der skal indhentes særlig tilladelse hver gang du ønsker at anvende et værk af en af disse kunstnere. Du finder oversigten her.

Særlig kreditering

Nogle billedskabere har en særlig krediteringslinje tilknyttet, som skal anvendes sammen med tilladelsen fra os. Du kan se en liste over alle billedskabere med særlige krediteringskrav her.

For alle billedskabere, som ikke har markeret noget i særlig kreditering, anvendes den almindelige kreditering © {Kunstnerens navn} / VISDA

Særlig betingelser

Enkelte billedskabere har særlige betingelser tilknyttet brugen af deres kunstværker. Det kan betyde, at du må påregne længere sagsbehandlingstid, at der skal anvendes en særlig procedure for at opnå tilladelse, at der er særlige begrænsninger for, hvordan værkerne og billederne må anvendes og at priserne kan være højere end på prislisten.

Du kan se en liste over billedskabere med særlige betingelser her. Der er tale om en vejledende, ikke udtømmende liste.

Ukendte kunstnere og fotografer

Hvis du ønsker at bruge værker af ukendte kunstnere eller fotografer, kan vi i visse tilfælde også give en billedlicens.

For at kunne lave en licensaftale til brug af værker og billeder fra ukendte kunstnere/fotografer, er det et krav, at man først har forsøgt at finde frem til vedkommende ved en grundig søgning.

Brug denne guide for søgning af billeder af ukendt kunstner/fotograf.

Findes navnet på vedkommende ved søgningen, men uden at det er muligt at finde frem til rettighedshaveren, konsulteres relevante kilder, som for eksempel:

  • Henvendelse til relevante faglige organisationer. En liste over disse kan findes her
  • Billedbureauers databaser
  • Bibliotekers databaser
  • Oplysninger hos forlag eller andre virksomheder hvor rettighedshaveren har eller har haft aktivt virke

Når du har gennemgået søgningen uden held, udfylder du ansøgningsskemaet på normal vis og skriver blot ’ukendt’ ved kunstnerens/fotografens navn.