© Simon Klein-Knudsen

Når du som kunsthandler sælger et kunstværk, har ophavsmanden ret til en lille del af salgsprisen – det kaldes følgeret.

Alle galerier, auktionshuse og kunsthandlere, der professionelt handler med kunst, skal rapportere deres salg til VISDA, medmindre der er tale om førstegangssalg. Som handlende har du pligt til at tilmelde dig følgeretsordningen. Du kan beregne størrelsen af vederlaget ved hjælp af dette skema.

I 2020 var det 100 år siden, følgeretten kom til verden. Læs artiklen “Har du hørt om følgeret?” og få mere viden om følgeretten og dens betydning.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(tirsdag og torsdag kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk

Hvilke værker er omfattet?

Alle former for kunstværker, som f.eks. malerier, collager, tegninger, gravering, tryk, litografier, stik, tryk, statuetter, relieffer, skulpturer, vægtekstiler, fotografier, kunsthåndværk, såsom vaser, fade, krukker, smykker og sølv- og guldsmedearbejder samt møbler.

Arter af kunstværkerSalg med følgeretsvederlag
Unika

Ren kunst, brugskunst, kunsthåndværk, møbler

såsom malerier, akvareller, kollager, tegninger, originale litografier, stik, tryk, statuetter, relieffer, skulpturer, vægtekstiler, fotografier, kunsthåndværk, såsom vaser, fade, krukker, smykker, og sølv- og guldsmedearbejder samt møbler.
Alle

Ren kunst udført i flere identiske eksemplarer

udført i flere identiske eksemplarer - såsom originale litografier, stik, tryk, skulpturer, statuetter, relieffer, vægttekstiler, fotografier
Alle, når udført i et begrænset antal*
Ikke Unika

Brugskunst

såsom kunsthåndværk, vaser, fade, krukker, smykker, sølv- og guldsmedarbejder
Når udført i maks. 50 eksemplarer

Møbler

Når udført i maks. 8 eksemplarer

Bemærkninger
Ved “udført i et begrænset antal” forstås værker udført af kunstneren selv eller med dennes tilladelse: f.eks. signeret, stemplet eller nummereret af kunstneren eller dennes atelier, på anden måde autoriseret af kunstneren eller fastslået ved ekspertbistand eller anden ekspertise.

Såfremt auktionshusets eller kunsthandlens salgsargument over for køberne er, at en genstand er ”produceret i begrænset antal”, ”produceret i få eksemplarer”, ”produceret i kun xx eksemplarer” eller lign., skal der beregnes følgeretsvederlag uanset det aftalte maksimum. Refereres der derimod til det tilbageværende antal værkseksemplarer, som ”idag uhyre sjælden”, “få tilbageværende eksemplarer”, ”findes idag kun i begrænset antal” og lign., beregnes der ikke følgeretsvederlag, forudsat at der oprindeligt var produceret flere eksemplarer end ovennævnte maksimumsgrænser.

Er der uenighed om, i hvilket antal et værk er udført, søger parterne dette afklaret i mindelighed så vidt muligt ved uformel drøftelse eller ved indhentelse af uvildig ekspertudtalelse.

Aftalen gælder i en prøveperiode på 2 år, hvorefter parterne tager den op til drøftelse og evt. revision. Viser det sig, at aftalen er uhåndterlig i praksis, forbeholder begge parter sig ret til at tage aftalen op til fornyet drøftelse inden prøveperiodens udløb.

NFT-kunst

NFT-kunst er på lige fod med fysiske kunstværker omfattet af reglerne om følgeret, når de videresælges erhvervsmæssigt, fx i gallerier, kunsthandler og auktionshuse.

En NFT er et unikt digitalt objekt, som lagres ved brug af blockchain-teknologi, så objektet kan betragtes som en original. Inden for kunstverdenen kan en NFT udgøre et originalt kunstværk eller fotografi.

NFT står for Non-Fungible Token. I modsætning til almindelige digitale filer, som kan kopieres og deles lige så meget, som ophavsmanden tillader, er en NFT en unik fil, som kun kan have én registreret ejer ad gangen. Blockchain-teknologien beskytter filen, så NFT-kunstværket ikke kan forfalskes, kopieres eller ændres, ligesom oplysninger om ophavsmand og ejerforhold heller ikke kan ændres. NFT-kunstværker sælges med et digitalt certifikat, som bl.a. viser, hvem der ejer eksemplaret, og hvilken kunstner, der har skabt det.

Kunstnerne får pengene

Både danske og udenlandske kunstnere er omfattet af ordningen om følgeret, når deres værker sælges i Danmark. Du skal beregne følgeret for alle nulevende kunstnere, og for kunstnere der er døde for mindre end 70 år siden. Er kunstneren død, går pengene videre til ægtefælle og livsarvinger. Vi udbetaler penge en gang om året.

Reglerne om følgeret findes i ophavslovens §38 og EU’s følgeretsdirektiv. Kulturministeriet har godkendt VISDA til at indsamle salgsoplysninger fra de handlende, opkræve betaling og videresende penge til kunstnerne.

Lande med følgeretsordning

   Algeriet

   Aserbajdsjan

   Australien

   Belgien

   Bolivia

   Brasilien

   Bulgarien

   Burkina Faso

   Chile

   Colombia

   Congo

   Costa Rica

   Cypern

   Danmark

   Ecuador

   Estland

   Elfenbenskysten

   Filippinerne

   Finland

   Frankrig

   Færøerne

   Gabon

   Georgien

   Grækenland

   Grønland

   Guatemala

   Guinea

   Holland

   Honduras

   Hviderusland

   Indien

   Irak

   Irland

   Island

   Italien

   Kasakhstan

   Kirgistan

   Kroatien

   Laos

   Letland

   Lichtenstein

   Litauen

   Luxemborg

   Madagaskar

   Mali

   Malta

   Marokko

   Mexico

   Monaco

   Montenegro

   Nicaragua

   Norge

   Panama

   Paraguay

   Peru

   Polen

   Portugal

   Rumænien

   Rusland

   Senegal

   Serbien

   Slovakiet

   Slovenien

   Spanien

   Storbritannien

   Sverige

   Sydkorea*

   Tjekkiet

   Tunesien

   Tyrkiet

   Tyskland

   Ukraine

   Ungarn

   Uruguay

   Vatikanet

   Venezuela

   Østrig

*Gælder fra og med 26. juli 2027