‹ Tilbage

Mød et bestyrelsesmedlem:
Klaus Pedersen, Billedkunstnernes Forbund

Hvem er det egentlig der sidder i bestyrelsen i VISDA? Vi præsenterer i den kommende tid bestyrelsesmedlemmerne fra vores medlemsorganisationer. Denne gang: Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund.

© Miriam Katz / BKF
© Miriam Katz / BKF

Af Louise Kidde Sauntved

Hvad laver Billedkunstnernes Forbund?

“Vi er både en fagforening og en brancheorganisation, fordi vores medlemmer består af både fastansatte og selvstændige. Så vi hjælper med egentligt ansættelsesrelaterede ting som ansættelsesforhold, kontrakter, skatter og moms, ligesom vi har en lille kursusafdeling, hvor vi tilbyder kurser og efteruddannelse. Men vi udfører også et politisk arbejde i forhold til billedkunstnere generelt, for at styrke deres vilkår og brede billedkunsten ud i samfundet. På den måde har vi det samme på hylderne som de fleste fagforeninger har, vi er bare ikke særligt store. For nogle år siden begyndte vi også at optage studerende som medlemmer, og vi er nu 1850 medlemmer, hvilket nogenlunde svarer til, at vi organiserer 2/3 af de professionelle billedkunstnere. Og det er faktisk flot i forhold til, at man ofte betragter kunstnere som sådan nogle frie fugle. Det er de også, men de har god tradition med at organisere sig alligevel. Vores forbund blev til i 1969 som en fusion af Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund, men går man helt tilbage, er vi faktisk mere end 100 år gamle. Kunsten er jo et traditionelt fag, der går mange århundreder tilbage.”

Hvilke udfordringer står billedkunstnerne overfor i dag?

“Lige nu står vi midt i Corona, og der har vi selvfølgelig arbejdet meget med de her hjælpepakker i forhold til vores medlemmer. Corona stoppede kunstsalget fra den ene dag til den anden, da Danmark lukkede ned i marts. Det faldt med 95-98 procent. Vi arbejder med et fag, der er enormt konjunkturbestemt, så hvis der er nedgang eller usikkerhed i samfundet, slår det igennem i kunsten med det samme.”

Hvordan ser I udviklingen af kunstsalg på de digitale platforme?

“Det går bedre, men kunsten er ikke helt ovre på de digitale platforme endnu. Vi har haft nethandel inden for kunst i de sidste 20 år, men det er faktisk først indenfor de seneste 3-5 år, at det har fået et vist omfang. Det har været utroligt svært at trænge igennem, for mange vil stadig gerne have hands on og se værket i virkeligheden, før de køber. Det er jo også forholdsvis dyre ting – det er ikke som at købe et par mærkevarebukser, man kender i forvejen. Gallerierne har deres egne platforme, og der findes flere platforme, hvor kunstnerne selv kan sætte deres værker til salg, men det er meget spredt. Der er ikke sådan nogle store overordnede platforme, der er mere tydelige.”

Hvilke andre tiltag har I lavet, for at styrke kunstnernes økonomi?

“Det er i september lykkedes os, efter to års forhandlinger, at indgå en aftale om minimumshonorarer til kunstnere, der udstiller på danske museer. Aftalen er indgået mellem Billedkunstnernes Forbund, Organisationen Dansk Museer, Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Danske Billedkunstneres Fagforening. Og selvom aftalen er frivillig, anbefales den af Organisationen Danske Museer og kunstnerorganisationerne. Det er kæmpestort for os, for den gør op med den gratiskultur, der har været igennem rigtigt mange år, hvor man har fået betaling nogle steder, mens man andre steder ikke har fået betaling. Der har vi udarbejdet nogle anbefalede tariffer for hvad man skal have i vederlag, når man udstiller.”

Hvilken betydning har ophavsretten og VISDAs arbejde for billedkunstnerne?

“På indtægtssiden er vi udfordrede af, at kunstnerne jo sælger originalværker. Kunstneren får derfor ikke betaling, når et publikum oplever værker, som man ikke længere ejer. En af vores politiske dagsordener er derfor, at der indføres en betaling til kunstnerne for at se og opleve kunstværker i det offentlige rum. Vi er glade for ophavsretten, fordi den bidrager til kunstnernes økonomi. Der betales således et vederlag til kunstneren eller dennes arvinger, når kunstværket for eksempel gengives i bøger, bruges i undervisningen, vises i tv mv. Ligeledes betales der en afgift på 5 procent af salgssummen, når et kunstværk videresælges på auktioner og i kunsthandler. Ophavsretten er også vigtig i relation til respekten for billedkunsten. Kunstneren skal give tilladelse, hvis man ønsker at bruge kunstværket i en eller anden sammenhæng. Ligeledes er det heller ikke tilladt at ændre et kunstværk uden kunstnerens samtykke.”

Hvorfor er du engageret i bestyrelsen i VISDA?

“Det er jeg, fordi det er en del af mit job som ansat her i forbundet. Og det er jeg faktisk rigtigt glad for. Jeg synes det er spændende at arbejde med det ophavsretlige område, og den viden og indsigt jeg her opnår, bruger jeg flittigt i forhold til rådgivning af medlemmerne.”