© Simon Klein-Knudsen

Her kan du læse mere om VISDA’s persondatapolitik, hvordan vi håndtere dine oplysninger og hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Hvem er vi?

Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark S/I, Bryggervangen 8, 2100 København Ø. Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi forvalter dine ophavsrettigheder, er VISDA din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du giver dem til os ved at acceptere cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler; når du som kunde køber billedlicenser hos os; når du ansøger om en stilling hos os; og når du reagerer på vores kommunikation eller anmoder om oplysninger.

Når vi forvalter dine ophavsrettigheder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger i henhold til kollektiv forvaltning af dine ophavsrettigheder som godkendt af Kulturministeriet, jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder og føre kontrol med overholdelse hermed. Du kan læse mere om dine rettigheder ved kollektiv forvaltning her.

Hvad indsamler vi og til hvilket formål?

Ved brug af vores hjemmeside
Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi cookies med det formål, at hjemmesiden er funktionel og kan optimeres. Du finder flere oplysninger om denne praksis i afsnittet “Cookies og pixel tags” nedenfor. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a).

Når du køber billedlicenser
Som køber af billedlicenser indsamler vi dit navn, adresse, e-mail og betalingsoplysninger i forbindelse med, at vi kan opfylde vores del af kontrakten med dig om levering af licens til ophavsretligt beskyttet materiale, hvor behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b).

Når vi forvalter dine ophavsrettigheder
Som rettighedshaver indsamler vi dit navn, adresse, e-mail, bankkonto og CPR nr. for at opfylde lovkrav om kollektiv forvaltning af dine ophavsrettigheder, herunder også når vi uddeler Kulturelle Midler i henhold til retningslinjer fastlagt af Kulturministeriet, hvor behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c).

For at kunne sikre overholdelse af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret udfører vi kontroller tilpasset de enkelte aktiviteter. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse i at kunne håndhæve eller forsvare et retskrav går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

Hvad indsamler vi fra andre kilder?

Vi modtager information om dig fra sociale medier, herunder når du interagerer med os på sociale medier, og hvilket indhold du tilgår på sociale medier. Oplysningerne vi modtager styres af persondatapolitikken på det relevante sociale medie, og vi opfordrer dig til at gennemgå den.

Er du rettighedshaver modtager vi information om brug af dine ophavsrettigheder fra andre forvaltningsorganisationer som del af vores forvaltning af dine ophavsrettigheder.

Hvordan deler vi dine oplysninger?

Vi sælger ikke, udlejer ikke eller på anden måde deler dine personlige oplysninger med andre for deres uafhængige brug, undtagen som udtrykkeligt beskrevet i denne persondatapolitik eller med din forudgående tilladelse.

Vi deler dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne, f.eks. hosting tjenester, e-mail tjenester, analyse tjenester, betalingskortleverandører og leverandører af informationsteknologi. Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger når det kræves af lovgivningen, og når det er nødvendigt for os for at opfylde vores kontrakt med dig, samt når vi anser det for nødvendigt for at yde vores tjenester. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) eller art. 6 (1) (f).

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. I særlige tilfælde sker overførsler til lande uden for EU/EØS i forbindelse med forvaltning af dine ophavsrettigheder til godkendte forvaltningsorganisationer, med hvem vi har aftale omkring udveksling af persondata. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 49.1.e, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6.1.c.

Hvornår sletter vi dine data?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.

For jobansøgninger sletter vi sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter endeligt afslag på den konkrete jobansøgning.

For køb af billedlicenser sletter vi dine personoplysninger ved udløb af ophavsretten på det enkelte værk, hvortil der er købt billedlicens, medmindre der er foretaget udbetaling op til eller efter udløbet af ophavsretten. I disse tilfælde sletter vi dine personlige oplysninger 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvori sidste udbetaling er foretaget i henhold til ophavsretten til det værk, vi administrer (regnskabsår = 1/1 til 31/12).

Ved forvaltning af dine ophavsrettigheder sletter vi dine personoplysninger i forbindelse med, at ophavsretten til det værk, vi administrer udløber, medmindre der er foretaget udbetaling op til eller efter udløbet af ophavsretten. I disse tilfælde sletter vi dine personlige oplysninger 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvori sidste udbetaling er foretaget i henhold til ophavsretten til det værk, vi administrer (regnskabsår = 1/1 til 31/12).

Vi sletter cookies og tags 6 måneder fra indsamling.

COOKIES og pixel tags

På vores hjemmeside bruger vi en række metoder, som fx cookies og pixel tags, til at indsamle oplysninger, som omfatter (1) ip-adresse, (2) personlig cookieidentifikator, cookieoplysninger og oplysninger om, hvorvidt din enhed har software, som kan tilgå visse funktioner, (3) personlig enhedsidentifikator og enhedstype, (4) domæne, browserens type og sprog, (5) operativsystem og systemindstillinger, (6) land og tidszone, (7) tidligere besøgte websites, (8) oplysninger om din interaktion med vores hjemmeside, som fx klikadfærd, køb og valgte indstillinger, samt (9) adgangstidspunkt og reference-URL’er.

Vi bruger som udgangspunkt to kategorier af cookies på vores hjemmeside:

Funktionelle: Disse cookies er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktionalitet, og er derfor altid aktiveret. Funktionelle cookies gør blandt andet, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores hjemmeside i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De gør købsprocessen mulig, og hjælper i forbindelse med sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler.

Performance: Performance-cookies giver os mulighed for at forbedre funktionaliteten af vores hjemmesiden ved at følge brugen deraf. I nogle tilfælde forbedrer disse cookies vores behandlingstid i forbindelse med din anmodning og giver os mulighed for at huske dine hjemmesideindstillinger. Deaktivering af performance-cookies kan forringe de skræddersyede anbefalinger og hjemmesidens ydeevne.

Du kan se en liste over de cookies, vi sætter i din browser, når du besøger vores hjemmeside her.

Når du bruger et social medie plugin eller bruger de sociale medier, giver du samtidig det relevante sociale medie lov til at bruge dine personoplysninger til disses egne formål, som ikke er kontrolleret af os, og hvor tilmelding skal ske via det sociale medie. Denne brug er nærmere beskrevet her:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi vælger at bruge leverandører der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger kun krypteret datakommunikation når vi overfører personfølsomme oplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger hvori de skal garantere at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.

Hvad er dine rettigheder?

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved enten at bruge de frameldingsfunktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller ved at du kontakter os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sådan kontaktes vi

Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik eller udøve dine rettigheder kan du bruge en af ​​følgende muligheder:

  • Alm. post – VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark S/I, Bryggervangen 8, 2100 København Ø.
  • E-mail – mail@visda.dk

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

Ændringer i persondatapolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

Lovvalg og jurisdiktion

Brugen af ​​vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af ​​vores hjemmeside skal afgøres af domstole i Danmark.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(tirs.-tors. kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk