© Martin Bendix

Udbetaling

VISDA fordeler ophavsretsvederlag individuelt til de ophavsmænd, hvis billeder er blevet brugt. Udbetalingerne udregnes via indberetning fra brugere, stikprøveundersøgelser eller statistiske opgørelser.

Vi udbetaler direkte til din NemKonto. Det betyder, at du modtager penge, også selvom du skifter bank. Din bank kan oplyse dig om, hvilken konto du bruger som din NemKonto. Når du modtager penge fra VISDA, sender vi dig samtidig en specifikation, som viser, hvordan vi har beregnet dit vederlag. Specifikationen ligger i din digitale postkasse hos e-Boks.

Hvis det optjente vederlag ikke overstiger 300 kr. over en 3-årig periode, udbetales beløbet ikke, men overføres til puljen for VISDA’s kulturelle midler.

Hvornår er næste udbetaling?
Vi udbetaler vederlag hvert år i juni måned. Næste udbetaling finder sted i slutningen af juni 2022.

Skat

VISDA indberetter automatisk udbetalte vederlag til SKAT som B-indkomst (felt 36: ”B-indkomst, der skal betales AM-bidrag af”).

Hos SKAT kan du læse om, hvordan og hvornår du skal betale skat af B-indkomst, som f.eks. dine vederlag fra VISDA.

Skulle du eventuelt have behov for rettelser til beløbet, skal du selv sørge for at foretage rettelsen hos SKAT.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(man.-fre. kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk

Ansøg om tillægsvederlag

Ved at søge om tillægsvederlag, har du som fotograf mulighed for at få del i puljen med ikke-krediterede midler fra VISDA.

Hvorfor kan jeg søge tillægsvederlag?
Det er ikke altid muligt for os at modtage 100% dækkende data, f.eks. på grund af manglende kreditering, når vi får indberetninger. Derfor havner nogle af pengene i en pulje, som udbetales til individuelle rettighedshavere. Fordelingen sker dels på baggrund af statistisk data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem.

Som fotograf kan du ansøge ved at indtaste dine data, og se om du kan få andel i pengene.

Ansøgningssystemet for tillægsvederlag 2021 er lukket og åbner igen i den 10. januar 2022. 

Følgeret – videresalg af kunst

Som fotograf kan du få penge, når dine billeder bliver videresolgt af gallerier eller på auktioner. På den måde får du del i værdistigningen. Alle kunsthandlere skal hvert kvartal indberette deres salg af originale kunstværker og billeder, som er omfattet af følgeretsordningen, til VISDA. Vi beregner og opkræver vederlaget hos kunsthandleren og udbetaler det til dig. Vederlagets størrelse afhænger af billedets salgspris.

Eksempel: Dit billede sælges for 15.000 kr. Vi opkræver 5% af det beløb. Da det ikke koster noget at være tilmeldt, men finansieres ved at vi trækker 15% i administrationsbidrag, udbetaler vi 637,50 kr. til dig.

Aftalelicens

Som fotograf kan du få penge, når dine billeder bruges f.eks.i undervisning, i tv, i bogudgivelser eller på kulturinstitutioners hjemmesider og digitale kunstdatabaser.

Hvordan fungerer det?
VISDA er godkendt af Kulturministeriet til at udstede tilladelser på vegne af alle billedskabere, i sammenhænge hvor det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at håndtere ophavsrettighederne billede for billede. Det er f.eks. hvis der bruges et stort antal billeder. Vi modtager et vederlag, som fordeles til billedskabere baseret på konkrete indberetninger eller statistiske beregninger af, hvilke billeder der er blevet brugt.

“Udbetalingen fra VISDA giver en følelse af, at ens ting er noget andet værd. Det er ikke pengene, det handler om, men anerkendelsen. På den måde er netop denne udbetaling noget særligt. Den er et skulderklap og en anerkendelse af mit arbejde”. 

ULRIK JANTZEN
Fotograf
“Udbetalingen fra VISDA giver en følelse af, at ens ting er noget andet værd. Det er ikke pengene, det handler om, men anerkendelsen. På den måde er netop denne udbetaling noget særligt. Den er et skulderklap og en anerkendelse af mit arbejde”. ULRIK JANTZEN Fotograf

Har du penge til gode?

Langt de fleste rettighedshavere er allerede registreret hos os eller bliver fundet af vores konsulenter i forbindelse med udbetalingen. I enkelte tilfælde har det dog ikke været muligt for os at finde frem til den rette modtager.

Er du i tvivl, om du er registreret, kan du kontakte os eller udfylde nedenstående formular og sende den til os med posten. Er du arving, skal du tilmelde dig ved at kontakte os på mail@visda.dk.