VISDA er aktiv i en række internationale samarbejder både nordisk, europæisk og globalt. Gennem de politiske platforme arbejder vi for ophavsretten i en international kontekst. Administrativ og teknologisk erfaringsudveksling styrker effektiv rettighedsforvaltning.

 


EVA (European Visual Artists) er sammenslutningen af europæiske billedforvaltningsorganisationer. Organisationen har kontor i Bruxelles og arbejder for at sikre billedskabere rimelige vilkår og rettigheder i europæisk- og international lovgivning.

 


OLA (OnLineArt) er en sammenslutning af billedforvaltningsorganisationer, hvorigennem globale rettigheder udveksles til online brug af billeder. OLA-samarbejdet består navnlig af forvaltningsorganisationer fra Europa, USA og Australien og samarbejder desuden med den latinamerikanske søsterorganisation LAT-ART.

 

CISAC (la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs – på engelsk: the International Confederation of Societies of Authors and Composers) er en sammenslutning af alle forvaltningsorganisationer fra hele verden. VISDA deltager i CISAC samarbejdet gennem CIAGP, som er en særlig gruppe for billedforvaltningsorganisationer i CISAC.

 

CISAC/CIAGP opstiller rammerne for det internationale administrative samarbejde mellem forvaltningsorganisationerne. Det sker gennem standarder for god og transparent rettighedsforvaltning og administrative regler og procedurer for international rettighedsklarering og distribution af vederlag. CISAC har blandt andet indført det internationale IPI-databasesystem til identifikation af billedskabere. Identifikationssystemet gør det muligt at finde frem til de rette ophavsmænd og udbetale vederlag til dem.

 

Forvaltningsorganisationer i udlandet

VISDA samarbejder med billedforvaltningsorganisationer over hele verden for at sikre varetagelse af billedophavsret og betaling for brug af værker på tværs af landene.

Vi samarbejder med

Og mange flere..

Klik her for at se en komplet liste over VISDA’s repræsentationsaftaler.