Bestyrelse

Bestyrelsen består af medlemmer fra de 14 organisationer, der har stiftet VISDA – Visuelle Rettigheder Danmark.

© Hannah Paludan Kristensen / VISDA

Pr. 11. juni 2020 består  VISDA’s bestyrelse af følgende:

Peter Thornvig, Dansk Journalistforbund, Fotograferne (formand)
Karin Meisl, Danske Billedkunstneres Fagforening (næstformand)
Bente Bech, Dansk Forfatterforenings Illustratorgruppe
Karina Bjerregaard, Dansk Journalistforbund, Visuelt Forum
Lars Høgsted, Film- og TV Arbejderforeningen
Claus Riis, Tegnerforbundet af 1919
Bent Nygaard Larsen, Dansk Fotografisk Forening
Lars Lindskov, Dansk Journalistforbund, Pressefotografforbundet
Mark Lauberg, Danske Kunsthåndværkere og Designere
Ingo Milton, Danske Tegneserieskabere
Tina Holm Møller, HK Privat, Tegnere og Illustratorer
Klaus Pedersen, Billedkunstnernes Forbund
Erik Petri, Dansk Journalistforbund, Danske Bladtegnere
Jesper Tom-Petersen, Dansk Forfatterforenings Illustratorgruppe (suppl.)
Signe Klejs, Danske Billedkunstneres Fagforening (suppl.)
Morten Rosenmeier, Akademikerne, UBVA
Henrik Ahlers, Akademikerne, UBVA (suppl.)

Her kan du læse VISDA’s vedtægter.

Organisationer repræsenteret i VISDA’s bestyrelse
Billedkunstnernes Forbund www.bkf.dk
Dansk Forfatterforenings Illustratorgruppe www.illustratorgruppen.dk
Dansk Fotografisk Forening www.dff-photo.dk
Dansk Journalistforbund www.danskebladtegnere.dk
www.pressefotografforbundet.dk
www.djfotograferne.dk
www.visueltforum.dk
Danske Billedkunstneres Fagforening www.danskebilledkunstnere.dk
Danske Kunsthåndværkere og Designere www.danskekunsthaandvaerkere.dk
Danske Tegneserieskabere www.dansketegneserieskabere.dk
Film- og TV Arbejderforeningen www.filmtv.dk
HK Privat. Tegnere og illustratorer www.hk.dk/privat
Tegnerne. Tegnerforbundet af 1919 www.tegnerforbundet.dk
Akademikerne, UBVA www.ubva.dk

 

Ledelse


Torben Gammelgaard
Adm. direktør
tga@visda.dk


Bo Tieldal
Administrationschef
bti@visda.dk

(© Søren Green / VISDA)