© Simon Klein-Knudsen

VISDA udbetaler langt de fleste midler direkte til individuelle rettighedshavere. En mindre del, det der kaldes VISDA’s kulturelle midler, går til sociale, kulturelle og udannelsesmæssige formål for billedskaberne. Midlerne udbetales via organisationerne bag VISDA. Du skal derfor søge om kulturelle midler gennem din fagforening, hvis du ønsker økonomisk støtte til et projekt.

For de penge, som udbetales for billedbrug i undervisning, trækker vi et bidrag på 10% til VISDA’s kulturelle midler. Disse suppleres af penge, som ikke har kunnet udbetales individuelt på grund af manglende kreditering eller indberetning fra brugere, eller hvor det ikke har været umuligt at knytte til nogen bestemt rettighedshaver på anden måde.

Der er klare regler for, hvordan de kulturelle midler må anvendes. Reglerne bestemmer udtømmende, hvilke formål der må støttes, og at der blandt andet ikke må diskrimineres mellem ansøgere i forhold til foreningstilknytning, alder og køn mv.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 31 40 60 00
(man.-fre. kl. 9-12)

Eller skriv til os på mail@visda.dk

Hvad kan de Kulturelle Midler bruges til?

Herunder kan du finde eksempler på, hvad pengene er blevet brugt til de seneste år.