© 2021 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York/ VISDA

Billedlicens

Har I som museum brug for at klarere rettigheder til kunstværker, som skal indgå i fx museets kunstbøger og kataloger, plakater og postkort eller noget helt andet, så kan I få en licens hos VISDA.

VISDA repræsenterer ca. 160.000 danske og udenlandske billedkunstnere.

Sådan ansøger du om billedlicens
Udfyld vores online ansøgningsskema her.

Vi bestræber os på at behandle din sag inden for en uge.

OBS! Hvis du vil bruge kunstnere, som har særlige betingelser, må du påregne længere sagsbehandlingstid. Se en liste over disse kunstnere her. Der er tale om en vejledende, ikke udtømmende liste.

Det er ikke bindende at sende en ansøgning. Vi vil altid sende et tilbud med pris til godkendelse. Du kan finde en samlet prisliste her, og du finder VISDA’s standardlicensvilkår her.

Årslicens

Hvis I som museum bruger værker af mange forskellige billedkunstnere i løbet af et år på forskellige digitale- platforme og medier, så kan museet med en årslicens få alle rettigheder klareret på én gang. Med en årslicens behøver I ikke klarerer rettigheder for hver enkelt kunstners værker, da årslicensen omfatter værker skabt af kunstnere fra hele verden. Vi kan tilpasse en årslicens, så den passer til museets brug.

Værker af følgende kunstnere er ikke en del af aftalen.

Kontakt os på billedlicens@visda.dk eller telefon 31 40 60 00 for at høre mere.

 

Annonceringer om udstilling og kataloger

I nogle tilfælde kan et museum gengive et værk uden kunstnerens tilladelse. Det er tilfældet, hvis et værk indgår i en samling, hvis et værk udstilles eller hvis et værk udbydes til salg. Museet kan gengive værkerne i bestandskataloger over samlingen. Værkerne kan også gengives i meddelelser om udstilling eller salg.
Hvis museet derimod ønsker at lave og sælge fx plakater, merchandise, kunstbøger eller udstillingskataloger med tekstindhold, skal der klareres rettigheder. Dette gælder også for gengivelser online. Det kan VISDA klare.

Særlig kreditering
Nogle kunstnere har en særlig krediteringslinje tilknyttet, som skal anvendes sammen med tilladelsen fra os. Hvis det er tilfældet, fremgår det af søgeresultatet. For alle kunstnere, som ikke har markeret noget i særlig kreditering, anvendes den almindelige kreditering © {Kunstnerens navn} / VISDA.

Du kan se en liste over alle kunstnere med særlige krediteringskrav her.

Særlige betingelser
Enkelte kunstnere har særlige betingelser tilknyttet brugen af deres kunstværker. Det kan betyde, at du må påregne længere sagsbehandlingstid, at der skal anvendes en særlig procedure for at opnå tilladelse, at der er særlige begrænsninger for, hvordan værkerne må anvendes og at priserne kan være højere end på prislisten.

Du kan se en liste over kunstnere med særlige betingelser her. Der er tale om en vejledende, ikke udtømmende liste.

 

Varigt anbragt på offentlig plads eller vej

Værker, der er varigt anbragt på offentlig plads eller vej, må afbildes uden kunstnerens samtykke, hvis værket ikke er hovedmotivet, og hvis værket ikke gengives i erhvervsmæssigt øjemed. Bygninger kan imidlertid frit afbildes uanset, om det er hovedmotiv og anvendes erhvervsmæssigt.